Lancering af platformen bysenior.dk /maj 2017

Projektet bag bysenior.dk er iværksat for at stille skarpt på den voksende seniorbefolkning, der bor i – og tilflytter – de store danske byer. Udviklingen kræver fokus og fremsyn hos bykommuner, der skal planlægge bæredygtig omstilling af fysiske, sociale og økonomiske strukturer til et befolkningsbillede i forandring.

En forudsætning for at kunne planlægge med fokus på flere byboere 65+ er naturligvis viden. Og den er sparsom, tiltrods for en udvikling, der længe har været kendt.

Formålet for projektet bag bysenior.dk har derfor været at skabe ny viden om seniorers hverdagsliv i byen og deres brug og oplevelser af byens rum, lokalområder, tilbud og fællesskaber.

Platformen er etableret for at dele og videreudvikle viden og indsatsområder sammen med andre professionelle, der arbejder med aldersvenlige byer.

Se Pressemeddelelse udsendt den 9. maj 2017 i samarbejde med Realdania.

Under Aarhus Festuge ultimo august deltog Caroline med Bysenior i en debat om seniorbofællesskaber arrangeret af Jyske Bank. Her lavede P4 Østjylland et lille indslag med Caroline og Eigil, der selv bor i et stort seniorbofællesskab i midtbyen, om hvordan boligformen kan forebygge ensomhed.