Case: Samskabte visioner for Øresundsregionen

Samskabte visioner for Øresundsregionen

I 2010 fylder Øresundsbron 10 år. I den forbindelse vil Öresundskomiteen præsentere en ny vision og udviklingsstrategi for regionen. Nueva hjælper visionen på vej gennem inddragelse af danske og svenske interessenter og et politisk visionsoplæg.

Der er mange aktører, interessenter og institutioner i regionen, som er vigtige for at udmønte visionen i praksis. Öresundskomiteen ønsker derfor at involvere dem for at skabe grundlag for at formulere en udviklingsstrategi. Nuevas opgave er at designe, planlægge og facilitere en række rundbordssamtaler.

På baggrund af processen udarbejder Nueva en sammenfatning og bearbejdelse i et visionsoplæg. Oplægget bliver behandlet og godkendt af Öresundskomiteens politiske medlemmer.