2020/ Nyindretning af kontormiljø, Næstved Bibliotek og Borgerservice

Sammen med Schøn Rumdesign transformerer vi et ensartet kontormiljø til aktivitetsbaserede rum og faciliteter tilpasset medarbejdernes mange forskellige typer opgaver, behov og samarbejde.

Nøgleord i det gode samarbejde med Næstved Bibliotek og Borgerservice

* bred og åben involvering af medarbejdere og ledelse
* nytænkende brug af rum, så de inspirerer og støtter kerneopgaver og arbejdsprocesser
* fleksible løsninger, der kan imødegå forandringer på arbejdspladsen

Vi glæder os til at tage fat i samarbejdet igen, når medarbejderne vender tilbage efter nedlukningen!

Som del af forandringsprocessen tester og træner vi nye måder at bruge rummene på med alle medarbejdere.
Åbne storrumskontorer giver udfordringer på mange arbejdspladser. De kræver fælles spilleregler.