Case: Omstil byerne til mange flere seniorer

Omstil byerne til mange flere seniorer

Hvordan omstiller byerne sig til mange flere seniorer? Og hvorfor er det en win/win med helhedsorienterede, aldersvenlige byer, som er gode at blive gamle i?

Den demografiske udvikling mod langt flere ældre kræver fokus og fremsyn hos bykommuner, der bør planlægge bæredygtig omstilling af fysiske, sociale og økonomiske strukturer til et befolkningsbillede i forandring. En forudsætning for at kunne planlægge med fokus på flere byboere 65+ er naturligvis viden. Og den er sparsom, tiltrods for en udvikling, der længe har været kendt.

Formålet for projektet bag bysenior.dk har derfor været at skabe ny viden om seniorers hverdagsliv i byen og deres brug og oplevelser af byens rum, lokalområder, tilbud og fællesskaber.

Platformen er etableret for at dele og videreudvikle viden og indsatsområder sammen med andre, der arbejder med aldersvenlige byer. Kontakt gerne Caroline, hvis du vil høre mere, ønsker et oplæg, vil kickstarte aldersvenlige tiltag i din by eller er på udkig efter samarbejdspartnere.

Læs mere her:

Debatindlæg Danske byer skal gøre sig klar til urbane seniorer, Politiken Byrum den 25. maj 2018.

Debatindlæg Skab byer, som vi kan blive gamle i sammen, Altinget den 14. december 2017.
Eller en længere version, Alder 3.0 den 17. november 2017.

Pressemeddelelse udsendt den 9. maj 2017 i samarbejde med Realdania, som har støttet en spørgeundersøgelse med 65+ i fem danske byer.

Under Aarhus Festuge ultimo august 2017 deltog Caroline med Bysenior i en debat om seniorbofællesskaber arrangeret af Jyske Bank. Her lavede P4 Østjylland et lille indslag med Caroline og Eigil, der bor i et stort seniorbofællesskab i Aarhus Midtby, om hvordan boligformen kan forebygge ensomhed.