Case: Nyt bibliotek og medborgercenter i Hedemarken

Nyt bibliotek og medborgercenter i Hedemarken

Et bibliotek i Albertslund skal omdannes til også at være et medborgercenter. Hvilke behov har borgerne, og hvilke initiativer skal prioriteres? Nueva udarbejder en kulturanalyse og kickstarter omstillingen.

Kulturstyrelsen (tidl. Styrelsen for Bibliotek og Medier) har fokus på udvikling af medborgercentre i udsatte boligområder. Tanken er, at centrene skal være drivkræfter i lokale forandringsprocesser og platform for læring, netværk og beboerinvolvering.

Albertslund Bibliotek efterspørger kvalitativ indsigt i det konkrete lokalområde, som bl.a. er karakteriseret ved en etnisk blandet beboergruppe. Indsigten skal være grundlag for at forstå og udvikle medborgercentrets roller og funktioner i forhold til beboernes behov og hverdagsliv.

Biblioteket skal åbne op og invitere ind. På nye måde. Det kræver nye tilgange og partnerskaber, så der skal udvikles konkrete tiltag og fælles fodslag i samarbejde med personale og kommunale partnere.

Opgaven resulterer i et deltaljeret idékatalog og rapporten Lokale liv (pdf) – samt et lille bidrag til udvikling af et lokalt rum for at mødes, udveksle, netværke og lære nyt. Se lidt om stedet her.