Case: Når informationsdesign gør arbejdet lettere og mere patientsikkert

Når informationsdesign gør arbejdet lettere og mere patientsikkert

Coloplast ønsker at få udviklet et nyt emballage- og informationsdesign til en stor produktgruppe. I tæt samarbejde med designere og brugere udvikles og afprøves en sytematisk og fremtidssikret designløsning.

Et brugervenligt, enkelt og sammenhængende informationsdesign er altafgørende for den daglige anvendelse af produkterne, hvor åbning af forkerte produkter betyder stort ressourcespild. Coloplast ønsker derfor en ny løsning baseret på et grundigt forarbejde.

Sammen med designpartneren IdentityPeople besøger vi sygehuse, observerer og følger produkternes livscyklus og anvendelse på afdelinger og depoter. Vi taler også med sygeplejersker, som er de professionelle brugere om deres anvendelse af produkter og behov for information.

På baggrund af den kvalitative research udvikler designerne en samlet løsning for alle emballager og etiketter baseret på systematisk kortlægning af informationstyper og -hierarki.

For at sikre brugervenligheden involverer Nueva sygeplejersker i en grundig test inden færdiggørelse. Resultatet er et systematisk, sammenhængende design, som kan tilføjes nye produkter over tid.

Sammen med IdentityPeople er Nueva involveret i flere strategiske designopgaver for Coloplast.