Case: Et velfærdsteknologisk baderum afprøves

Et velfærdsteknologisk baderum afprøves

Kommunerne arbejder med at øge selvhjælp for borgere med nedsat funktionsevne. Nueva deltager i udvikling og afprøvning af en integreret baderumsløsning, som skal lette den personlige pleje for både borgere og hjælpere.

I projektet udvikles og afprøves baderumsmodulet “3-i-én”, der integrerer toilet, bad og håndvask i en samlet løsning. Målet er at understøtte funktionsnedsatte borgeres daglige behov gennem brug af teknologi og samtidig lette de fysisk hårde arbejdsgange for plejepersonalet.

Produktet skal kunne implementeres i små eksisterende baderum eller i nybyggeri. Gennem integration af de tre funktioner i ét modul, optimeres pladsen i de små, ældre baderum. To testmodeller sættes op og afprøves sammen med borgere og personale på et lokalcenter i Aarhus, som aktuelt har problemer med små baderum. Formålet er at undersøge mulige effekter baseret på brugerafprøvninger.

Projektets gennemføres i tæt samarbejde mellem Aarhus Kommune, Syddansk Universitet,Teknologisk Institut  – Center for Robotteknologi, Nueva og Cura Innovation som produktudvikler. Produktet er efterfølgende taget i brug.

Projektet er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Læs mere om resultaterne her.