Case: Hvad er det nye navn?

Hvad er det nye navn?

Danmarks Blindebibliotek arbejder gennem lang tid på at skifte til et navn navn, der kan rumme en bredere profil og inkludere nye brugergrupper. Nueva hjælper ledelsen frem mod skiftet til Nota og med en efterfølgende kommunikationsindsats.

Som led i navneprocessen gennemfører Nueva et projekt, hvor medarbejderne skaber fortællinger om den nære fremtid for Nota. Projektet giver indsigt i medarbejdernes visioner for brugerne og organisationen. Sammen med en workshop for ledelsen giver det vigtige input og grundlag for udviklingen af nyt navn.

Efter navneskiftet gennemfører Nueva også en kvalitativ interessentanalyse for at få input til nyt website og kommunikationsstrategi.

Fremtidsfortællingerne skaber stor deltagelse blandt medarbejderne omkring navneskiftet. Den efterfølgende interessentinddragelse resulterer i en analyse samt et idékatalog over indsatsområder til brug for Notas web- og kommunikationsteam.