Case: Opmærksomme bilister

Opmærksomme bilister

Rådet for Sikker Trafik har fokus på opmærksomhed i trafikken som et nyt strategisk satsningsområde. Nueva gennemfører et eksplorativt pilotstudie om bilister for at skabe ny indsigt og udpege indsatser.

Hvad er en bilists opfattelse af egen opmærksomhed og adfærd i trafikken? Hvad foregår der under en faktisk køretur? Hvad former en bilist? Det er nogle af de spørgsmål, som Nueva undersøger i et pilotstudie gennem interviewbesøg hos meget forskellige bilister. I undersøgelsen indgår også videoklip optaget under faktisk kørsel.

Opmærksomhed i trafikken er et diffust område at oplyse og rådgive om sammenlignet med fx. spirituskørsel, som både har et lovbestemt grundlag og giver sanktionsmuligheder. Derudover er emnet nyt som fokusområde, og generelt er det ikke noget befolkningen taler meget om.

En konklusion fra pilotstudiet er, at bilister er klar over risikoen ved at være uopmærksom i trafikken, men konteksten afgør, hvordan bilister vurderer egne handlinger. Det betyder, at potentielt farlige handlinger kan nedtones med forskellige forklaringer. Der er således brug for at påvirke og ændre både holdninger og handlinger. Den udfordring samarbejder Nueva med Rådet for Sikker Trafik om gennem et sammenhængende analyse- og workshopforløb, hvor der udvikles nye tiltag på området.