Case: Procesværktøj til renoveringer af almene boliger

Procesværktøj til renoveringer af almene boliger

Der renoveres disse år almene bebyggelser i stort omfang. Det er vigtige tiltag, som skal sikre gode boliger. Beboerne har en vigtig rolle i projekterne. Men byggesager er komplicerede. Nu er der hjælp på hjemmesiden byggeven.org

I byggesager i den almene boligsektor skal beboervalgte lægfolk og professionelle fagfolk samarbejde om vigtige beslutninger, langvarige forløb og holdbare løsninger, som tilgodeser mange interesser og perspektiver. Hjemmesiden www.byggeven.org er særligt lavet til beboerrepræsentanter, der er involveret i en stor byggesag. Siden guider beboerne igennem et projekt og indeholder tips, værktøj og vejledning til de forskellige faser.

Udviklingen af hjemmesiden er baseret på interview og inddragelse af beboere, bestyrelser og medarbejdere hos Lejerbo samt løbende sparring med rådgivere hos Arkitema. Gennem dialogen blev det klart, at der er brug for at klæde beboerrepræsentanter på til at deltage i de ofte komplekse og langvarige projekter.

En afdelingsbestyrelse står typisk i den situation, at det er første gang, de skal deltage i en renovering. Der er derfor mange forhold og udtryk, som naturligt er nye, og som slet ikke er en selvfølge at kende til. Det kræver mod til at stille spørgsmål til de professionelle parter og samtidig en lydhør indstilling, der giver plads til den faglige rådgivning.

Chefkonsulent Jakob Bøjen fra Lejerbo siger: “Vi har store forhåbninger til, at Byggeven kan hjælpe beboerne til at blive bedre klædt på, give information om byggeprocesser generelt og beboernes egen rolle. Så hjemmesiden bliver mere end hjælp til selvhjælp, men også en hjælp for os i byggeafdelingerne fordi vi får endnu bedre spørgsmål, informerede og afklarede beboere, som vi kan samarbejde med”.

Projektet er ledet og udviklet af Nueva og er støttet af det tidl. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Lidt om Byggeven i fagmedier:
Byens Ejendom den 11.08.2014 
Building Supply den 12.08.2014