Nueva er drevet af at forstå, motivere og engagere mennesker i forbedringer og forandringer. Vi bruger etnografiske metoder, involverende tilgange og visuelle redskaber til at forstå og formidle menneskelige forhold og faktorer, der har betydning for vores kunder i dag og i fremtiden.

Ejer og fagligt udgangspunkt
Nueva er ejet af Caroline Beck, der er kulturanalytiker og seniorrådgiver med 15 års erfaring i kulturanalyser, brugerundersøgelser, udviklings- og innovationsprocesser, tværfagligt samarbejde og inddragelse af mange typer interessenter. Caroline arbejder på både strategisk og projektnært niveau og fungerer såvel rådgivende som udførende. Caroline er uddannet cand.mag. fra Københavns og Lunds Universitet og har tidligere blandt andet arbejdet for en international kommunikationskoncern. 
Godt samarbejde får det bedste frem i et fælles grundlag
Vi lægger stor vægt på tæt og åben dialog med  kunder og samarbejdspartnere og bidrager til smidige processer og en kreativ og lydhør tilgang. Når vi har brug for andre kvalifikationer og flere kræfter, trækker vi på et bredt netværk af brancher og specialister. Ligesom andre inviterer os med på mange typer udfordringer. De mange samarbejder holder os skarpe og fokuserede på mange brancher, udfordringer og hver opgaves specifikke mål og rammer.

Igangværende samarbejder …

 

Schøn Rumdesign
Louise Schønherr Holst-Mikkelsen designer menneskevenlige, kloge og inviterende rum og indretninger, der skaber daglig glæde og god forretning. For Louise er rum og arkitektur et mærkbart og strategisk redskab til at skabe positive forandringer, støtte arbejdsprocesser og bringe daglig værdi for krop, sind og sanser. Nueva samarbejder tæt med Louise, fordi hun er en lyttende og involverende arkitekt, der naturligt navigerer mellem de fysiske detaljer og et analytisk blik for en organisation og deres mange interesser. 
Louise er uddannet fra Arkitektskolen i Århus, har tidligere været hos Signal og har i mere end 20 år udviklet rumdesign for offentlige og private arbejdsplader, boliger, skoler og sygehuse. 
Se mere om virksomheden Schøn Rumdesign 
Igangværende samarbejde 2019 – Nyindretning af demensegnede boliger og personalerum på Vigerslevhus, et akut- og rehabiliteringscenter i Københavns Kommune.

Naja Lind
Omdrejningspunktet Najas arbejde er de antropologiske metoder til at forstå og analysere komplekse problemstillinger – både når det er at forstå en målgruppes adfærd og behov, guide en virksomhedskultur i udvikling og til at nuancere samfundsdebatter.
Naja har været selvstændig erhvervsantropolog siden 2014 og arbejdet med en lang række projekter for store og små virksomheder, private og offentlige, primært indenfor IT, teknologi, pharma og undervisning.
Igangværende samarbejde 2019 – En ny og anderledes måde at forstå brugerne gennem opsamling af fysisk og stedsorienteret dataopsamling.