Nueva er drevet af at forstå, motivere og engagere mennesker i forbedringer og forandringer. Vi bruger etnografiske metoder, involverende tilgange og visuelle redskaber til at forstå og formidle menneskelige forhold og faktorer, der har betydning for vores kunder i dag og i fremtiden.

 

caroline beckCaroline Beck har drevet Nueva i mere end 10 år og arbejder som både rådgiver og udførende med at designe, gennemføre og samarbejde om udviklings- og forandringsprojekter.

Caroline er specialiseret bygger bro til design af

adf fokus er på at bygge bro til design af produkter og fysiske rum, oplevelser og .

seniorrådgiver med 15 års erfaring i kulturanalyser, brugerundersøgelser, udviklings- og innovationsprocesser, tværfagligt samarbejde og inddragelse af mange typer interessenter. Caroline arbejder på strategisk og projektnært niveau og fungerer såvel rådgivende som udførende. Caroline er uddannet fra Københavns og Lunds Universitet og har tidligere blandt andet arbejdet for en international kommunikationskoncern. 

Faste samarbejdspartnere

Arkitekt og rumdesigner
Louise Schønherr Holst-Mikkelsen designer rum og indretninger, der er gode for mennesker og organisationer. For Louise er rum og arkitektur et strategisk redskab til at drive forandringer og gøre værdier synlige; til at støtte kultur, processer og forretningsmål. Louise har i mere end 20 år udviklet rumdesign for virksomheder, boliger, skoler og sygehuse. Sammen løser vi opgaver, hvor fysiske forandringer  kræver grundig behovsafdækning og organisationsindsigt, kommunikation og involvering af interessenter. Se mere om Louise her Schøn Rumdesign

Igangværende samarbejde 2019 – Nyindretning af demensvenlige boliger og personalerum på Vigerslevhus, et akut- og rehabiliteringscenter i Københavns Kommune.

Erhvervsantropolog og podcaster
Naja Lind er uddannet antropolog og har siden 2014 anvendt sin faglige baggrund til at arbejde med kvalitative målgruppestudier, kulturledelse og organisationsforandringer. Naja er også medudgiver af de to podcast-serier “Alt om Ledelse” og “Karrierekvinder” – der varmt kan anbefales.
Vi samarbejder om undersøgelser og konsulentopgaver baseret på antropologiske metoder. Senest for Fonden for Entreprenørskab og projektet Startup i Praksis. Læs vores afledte debatindlæg i Politiken. Læs mere om Naja her Lind Perspective

Igangværende samarbejde 2019 – Dybdegående evaluering af Teksperimentet, et undervisningsprojekt under Teknologipagten.