Nueva er drevet af at forstå, motivere og engagere mennesker i forbedringer og forandringer. Vi bruger etnografiske metoder, involverende tilgange og visuelle redskaber til at forstå og formidle menneskelige forhold og faktorer, der har betydning for vores kunder i dag og i fremtiden.

Ejer og fagligt udgangspunkt


Nueva er ejet af Caroline Beck, der er kulturanalytiker og seniorrådgiver med 15 års erfaring i kulturanalyser, brugerundersøgelser, udviklings- og innovationsprocesser, tværfagligt samarbejde og inddragelse af mange typer interessenter. Caroline arbejder på både strategisk og projektnært niveau og fungerer såvel rådgivende som udførende. Caroline er uddannet cand.mag. fra Københavns og Lunds Universitet og har tidligere blandt andet arbejdet for en international kommunikationskoncern. 

Godt samarbejde får det bedste frem i et fælles grundlag
Vi lægger stor vægt på tæt og åben dialog med  kunder og samarbejdspartnere og bidrager til smidige processer og en kreativ og lydhør tilgang. Når vi har brug for andre kvalifikationer og flere kræfter, trækker vi på et bredt netværk af brancher og specialister. Ligesom andre inviterer os med på mange typer udfordringer. De mange samarbejder holder os skarpe og fokuserede på mange brancher, udfordringer og hver opgaves specifikke mål og rammer.

Faste samarbejdspartnere

Schøn Rumdesign
Louise Schønherr Holst-Mikkelsen designer menneskevenlige rum og indretninger, der skaber daglig glæde for brugerne og god forretning. Louise arbejder med rum og arkitektur som et strategisk redskab til at skabe forandringer og er en både lyttende og involverende arkitekt. Louise har i mere end 20 år udviklet rumdesign for offentlige og private arbejdsplader, boliger, skoler og sygehuse.

Nueva og Schøn samarbejder om større opgaver, hvor fysiske forandringer bygger på grundig brugerindsigt, behovsafdækning og involvering af interessenter. Se mere om Louise.

Igangværende samarbejde 2019 – Nyindretning af demensegnede boliger og personalerum på Vigerslevhus, et akut- og rehabiliteringscenter i Københavns Kommune.

Lind Perspective
Naja Lind er erhvervsantropolog og har siden 2014 anvendt sin faglige baggrund til at arbejde med kvalitative målgruppestudier, kulturledelse og organisationsforandringer. Naja er en ivrig podcaster og er medstifter af serien Karrierekvinder – der varmt anbefales til både mænd og kvinder!

Nueva og Lind Perspective samarbejder om større undersøgelser baseret på antropologiske metoder. Senest for Fonden for Entreprenørskab og projektet Startup i Praksis. Se vores afledte opråb til universiteterne i Politiken. Læs mere om Naja

Igangværende samarbejde 2019 – Teksperimentet, et undervisningsprojekt under Teknologipagten.

 

jasdfælsdkasdfasældjfalsdæfas