Nueva er drevet af at forstå, motivere og engagere mennesker i forbedringer og forandringer. Vi bruger etnografiske metoder, involverende tilgange og visuelle redskaber til at forstå og formidle menneskelige forhold og faktorer, der har betydning for vores kunder i dag og i fremtiden.

Ejer og fagligt udgangspunkt
Nueva er ejet af Caroline Beck, der er kulturanalytiker og seniorrådgiver med 15 års erfaring i kulturanalyser, brugerstudier, udviklings- og innovationsprocesser, tværfagligt samarbejde og inddragelse af mange typer interessenter. Caroline arbejder på både strategisk og projektnært  og fungerer såvel rådgivende som udførende. Caroline er uddannet cand.mag. fra Københavns og Lunds Universitet og har tidligere blandt andet arbejdet for en international kommunikationskoncern.


caroline beck

Godt samarbejde får det bedste frem i et fælles grundlag
Vi lægger stor vægt på tæt og åben dialog med  kunder og samarbejdspartnere og bidrager til smidige processer og en kreativ og lydhør tilgang. Når vi har brug for andre kvalifikationer og flere kræfter, trækker vi på et bredt netværk af brancher og specialister. Ligesom andre inviterer os med på mange typer udfordringer. De mange samarbejder holder os skarpe og fokuserede på mange brancher, udfordringer og hver opgaves specifikke mål og rammer.

Kunder og samarbejdspartnere

Aarhus Kommune, Albertslund Bibliotek, Alm. Brand, AlmenNet, Arken, Arkitema, Balslev Rådgivende Ingeniører, BBP Arkitekter, Beskæftigelsesministeriet, BL – Danmarks Almene Boliger, Carlsberg, Civiløkonomerne,
Coloplast, Coop, Danfoss, DONG Energy, Ennova, Entasis, FB gruppen / Grønttorvet, FDB, Fonden for Entreprenørskab, Frederiksberg Kommune, IdentityPeople
Instituttet for Fremtidsforskning,
IPU, Kiwi Minipris, KAB, Kvickly, Københavns Ejendomme, Københavns Kommune, Lejerbo, Lunds Universitet, Marketwatch (S), Madkulturen, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (tidl.), MT Højgaard, Nota, Næstved Kommune, Områdefornyelsen Nordre Fasanvej Kvarteret, Områdefornyelse Sydhavnen, Opinion/Bengal (N), PensionDanmark, Primus Arkitekter
Realdania, Rådet for Sikker Trafik, Scandic, Sekretariatet for Supercykelstier, Slagelse Kommune, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Spar Nord, Sundhedsstyrelsen, Syddansk Universitet, Teknologisk Institut, Trafikselskabet Movia, TrygVesta, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Akut- og Rehabiliteringscenter Vigerslevhus, Öresundskomiteen, 1:1 landskab, 6 om dagen.