Oplæg om intelligent omdannelse af ældre boliger

Caroline holder oplæg på konferencen Renovering af almene boliger for 25 mia. – muligheder og best practice afholdt at Byens Ejendom.

Oplægget bygger på resultaterne af forsøgsprojektet Under samme tag, hvor vi bl.a. har arbejdet med nye forslag til omdannelse og sammenlægning af små ældre boliger.