Case: Sundhed tæt på borgerne via lokalsamfundet

Sundhed tæt på borgerne via lokalsamfundet

Sundhedsstyrelsen har med satspuljen “Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet” igangsat projekter i 12 kommuner i 2010-13, som alle har fokus på: Sundhed tæt på borgerne. Nueva holder inspirationsoplæg og en kursusdag for kommunerne.

De kommunale projekter skal over en årrække bl.a. arbejde med nye metoder og tilgange til at inddrage borgere. Hensigten er at udvikle og afprøve nye typer af sundhedsinitiativer i udsatte lokalmiljøer over hele landet.

Projekterne skal bl.a. lave en kvalitativ lokalsamfundsanalyse af det enkelte område. Som praktisk og analytisk indspark til dette er Nueva inviteret til opstartskonferencen for kommunerne. I forlængelse af konferencen gennemfører vi en kursusdag for kommunerne, som går helt konkret til metoder, proces, kommunikation og ressourcebaserede tilgange til analyser og initiativer.