Case: En grøn, tryg og klimasikret hverdagsvej

En grøn, tryg og klimasikret hverdagsvej

Nueva kickstarter et projekt om forskønnelse, klima- og trafiksikring af Kronprinsesse Sofies Vej, der er et lokalt knudepunkt på Frederiksberg. I to måneder involverer vi lokale beboere og aktører i ønskede forandringer af vejen. Oplevelser, bekymringer og potentialer bliver omsat til en vidensbaseret, kort og visuel analyse samt en videodokumentation til Frederiksberg Kommune.

Kronprinsesse Sofies Vej er et trafikalt knudepunkt for bløde trafikanter i alle aldre. Her har længe været et lokalt ønske om forbedringer og flere hverdagskvaliteter. Sammen med klimasikring af vejen ved skybrud har Frederiksberg Kommune og Områdefornyelse Nordre Fasanvej Kvarteret i 2016/17 igangsat et sammenhængende projekt. Læs mere om projektet her

Gennem en online spørgeundersøgelse, interviews og på en kvarterworkshop beskriver lokale i alle aldre blandt andet, hvordan vejen opleves at færdes på som bløde trafikanter.

For at formidle en gennemgående oplevelse af utryghed laver vi en video til Frederiksberg Kommune og deres rådgivere.

/Frederiksberg Kommune Presse