Case: Udvikling af Næstved Bymidte

Udvikling af Næstved Bymidte

Hvad skal der ske med Næstved Bymidte, så byen lever og udvikler sig – til glæde og gavn for hele kommunen i fremtiden? Det er vigtige udfordringer, som vi i 2015 har samarbejdet tæt med Næstved Kommune om og inddraget borgere og professionelle aktører i at finde retning og svar på. I december blev det udarbejdede grundlag godkendt af byrådet. 

Vores tilgang har været, at udviklingen af bymidten skal have dybe rødder i lokalmiljøet og vække genklang hos de mange aktører og borgere for at kunne leve og realiseres. Derfor har der i processen været en lang række aktiviteter med fokus på at aktivere engagement og skabe rum for fortællinger, fællesskaber og visioner.

Resultaterne er sammenfattet i fire scenarier, seks tematiske fokusområder og mere end 20 konkrete indsatser, hvoraf nogle undervejs er blevet sat i gang.

Blandt de vigtige mål for bymidten er at skabe nye og bedre forbindelser, mere byliv og handel og at udnytte de eksisterende byrum, bygninger og kulturelle kvaliteter, så byen imødekommer fremtidens byliv, bo- og oplevelsesbehov.

Vi hepper på de mange gode kræfter og initiativer, som findes i og omkring byen. Og håber at grundlaget bliver levedygtigt og inspirerende. Se det samlede dokument.