Mennesker og det byggede miljø

  • Vi er optaget af sammenhænge mellem mennesker og de fysiske omgivelser. Hvordan vi former dem, og de sætter rammer for det fælles liv på alle niveauer. For bygninger, byer, boliger handler ikke kun om tag over hovedet eller nødvendige funktioner. Nogen vil mene, at de rummer svaret på samtidens udfordringer for bl.a. bæredygtighed og demokrati, fællesskaber og sundhed. I hvert fald er planlægning og udvikling af det byggede miljø så vigtig, at det kræver mange fagligheder, perspektiver og folkelig deltagelse. Se eksempler på opgaver og udviklingsprojekter relateret til det byggede miljø.