Nueva skaber ny viden og driver udviklingsprocesser. Vi samarbejder om at udforske, nytænke og udvikle løsninger, der er værdifulde for både vores kunder og deres omverden.

De berørte bliver hørt og engageret
Vi hjælper vores kunder med at bygge bro og åbne dialog mellem dem og deres omverden af borgere, brugere, kunder eller interessenter. Det gør vi gennem forskellige tilgange og processer. Ofte arbejder vi med samskabelse, der involverer mennesker på tværs af interesser. Formålene er at løse de rette behov, at støtte dialog om nye idéer, at udforske fælles potentialer.

Kombination af ny viden, udviklingsforløb, kommunikation og strategi
Vi har mange års praktisk erfaring med, hvad der fordrer positive forandringsprocesser og udviklingsforløb og anvender velafprøvede metoder. Men vi er også altid på udkig efter nye måder at komme i mål på og eksperimenterer gerne, hvis der er brug for at udfordre og forstå komplekse problemstillinger eller nye tilgange til samarbejde, processer og udvikling.

Nogle gange er vi tovholder på projekter og driver processer, samarbejde og dialog mellem flere parter. Andre gange står vi for afgrænsede forløb og løser specifikke opgaver indenfor:

Undersøgelser
& kulturanalyse
Samskabelse
& udviklingsforløb
Afprøvning
& test
Modtagelse
& oplevelse

Engagér gennem relevans

Idéer og forandringer er drevet af mennesker. Og mennesker er drevet af det, der giver mening. Derfor skal du forstå og være optaget af, hvad der giver mening for de mennesker, du vil have i tale. Uanset om det er arbejds- eller fritidsrelateret, om det er som bruger, borger, medarbejder eller kunde, så starter engagement med oplevelsen af relevans og mening.

Brug metoder kreativt og målrettet

Hvis du vil ændre eller imødekomme menneskers adfærd, må du forstå den. Det er også velkendt, at der af mange grunde er forskel på, hvad mennesker siger, og hvad de gør. Vi arbejder derfor gerne og kreativt med at udvikle og anvende forskellige typer af viden, data, metoder og inddragelse, som kan give et nuanceret og informeret beslutningsgrundlag.

Lær hurtigt

Det er sjovest at være med til at skabe en succes. Men innovation kræver også modige forsøg uden garantier. Vi vil til enhver tid tale for at lave et grundigt forarbejde, men vi ved også, at den reelle vurdering i mange tilfælde først er mulig i mødet med virkeligheden. Derfor udvikler og anbefaler vi gerne processer, der indtænker hurtig afprøvning, feedback og tilretning. Det gør det muligt at lære hurtigt.