Oplæg om deltagelsestyper og motivation

Caroline holder inspirationsoplæg for det almene boligselskab DAB med indspark til at forny og omstille sig til et moderne beboerdemokrati.

Oplægget sætter fokus på de mange typer af deltagelse, ressourcer og motivation for at engagere sig, som det moderne beboerdemokrati i almene boligafdelinger skal imødekomme og give plads til for at overleve i fremtiden.