Case: Førstepræmie i idékonkurrencen Øresundsvisioner 2040

Førstepræmie i idékonkurrencen Øresundsvisioner 2040

Nueva vinder sammen med 1:1 landskab idékonkurrencen Øresundsvisioner 2040 udskrevet af Realdania. Formålet med konkurrencen er at revitalisere visioner for den transnationale regionsudvikling.

Vores konkurrencebidrag Öresundsdogmer er et bud på både et redskab og otte konkrete dogmer, som kan bruges i planlægning på alle niveauer. Med dogmerne gentænker vi planlægningens redskaber, formål og tilgang.

Se udstillingsplanchen (pdf), kontakt os for at få tilsendt det fulde konkurrencebidrag eller læs mere her Dansk Byplanlaboratorium.

I forlængelse af konkurrencen udgiver Realdania bogen “DET STORE RUM – debatbog om regional planlægning” i 2010.

Derudover har Caroline også en artikel med i den dansk/svenske bog Regionauterna. Hent artiklen JustAroundTheCorner (pdf), som følger en regionauts hverdagsrejse over Øresundsbron.