Seminar “Brug bare brugerne”

Vi deltager med oplæg på et seminar om cases og tilgange til brugerinddragelse inden for medico og rehab. Seminaret er iværksat og arrangeret af Force Technology. Caroline deltager med et oplæg baseret på projektet “Baderum for alle”, som med en eksplorativ og brugercentreret tilgang har arbejdet med at gentænke baderum og hjælpemidler for mennesker med nedsat funktionsevne.

Seminaret gennemføres med Bysted, Harrit-Sørensen, Ferrosan og den amerikanske human factors-specialist Beth Loring fra Farm.