Case: Studerende og praktikforløb i startups

Studerende og praktikforløb i startups

Interessen for praktik er stor hos universitetsstuderende. Men studiekultur, kendskab, kommunikation og et snævert jobfokus står i vejen for at tage praktik i en startup. Det er ærgerligt! For gevinsterne kan være store.

Med antropolog Naja Lind som projektansvarlig gennemfører vi sammen en omfattende behovsafdækning med studerende ved universiteterne KU, AU, AAU og CBS i efteråret 2018.

Vores opgave er at hjælpe væksthuse ved de fire universiteter og Fonden for Entreprenørskab godt i gang med en ambitiøs 3-årig indsats. Formålet er at fremme studerendes adgang til og brug af point-givende praktik i startups med tilknytning til væksthusene.

Vi udvikler et metodedesign med fokus på tre aktørgrupper: Studerende, startsups som praktikværter og universiteternes vejledere.

Den både brede og dybdegående empiri tegner et nuanceret og kvalificeret billede af de særlige muligheder og læringspotentiale samt de udfordringer, der er for praktikant, praktikvært og vejleder ved et praktikforløb i en startup.

Analysen viser, der er et stort potentiale for, at flere kunne vælge praktik i en startup som en del af deres uddannelse. Barrierne er dog flere. Der er meget at arbejde med på den helt kort bane og i et bredere uddannelsesperspektiv.

Det store gab mellem studerendes interesse for praktikforløb og den faktiske brug af muligheden skriver vi om i et debatindlæg i Politiken  i marts 2019.

Hent slutrapporten Praktik i studenter startups pa de danske universiteter 2019  – eller kontakt os gerne for en snak om anbefalingerne.

Projektleder Jesper Risom, Fonden for Entreprenørskab skriver om vores tætte samarbejde:

– I Fonden for Entreprenørskab vil vi gerne blive bedre til at arbejde med en dybdegående, antropologisk tilgang til at skabe ny viden og målrette indsatser. 

Opgaven er gennemført til et EU-støttet nationalt projekt – StartUp i Praksis – med fire universiteter og mange interessenter, og vi vidste fra start, at det ville kræve styring og en stærk proces, og at det ville stille store krav til konsulentteamet, at løfte opgaven og sikre fremdriften.

Vi følte os meget trygge gennem hele samarbejdet. Vi oplevede, at der blev skubbet på og skabt fremdrift på de rigtige måder i et projekt med så mange aktører og interessenter.

Leverancen lever 100 % op til formål og hensigt. Den er handlingsrettet, hvilket vi ellers tidligere har oplevet er svært, når der skal favnes så mange målgrupper i et komplekst felt. På baggrund af leverancen og samarbejdet, har vi allerede sat initiativer i værk og skabt debat i flere større landsdækkende medier. Og universiteterne har fået et vigtigt boost og afsæt for at prioritere deres fokusområder. 

Vi står i dag med ny viden og indsigt, og vi er blevet bekræftet i, hvor brugbar den antropologiske tilgang er.

Jeg kan give min varmeste anbefaling af Naja Lind og Caroline Beck.