Case: Fremtidens baderum

Fremtidens baderum

Projektet Baderum for alle tager afsæt i en samfundsudvikling, hvor flere lever længere. Her kan innovative baderumsløsninger og integreret teknologi bidrage til større selvhjælp, også når funktionsevnen svigter.

Baderum for alle gennemføres i 2009-11 af en bred partnerkreds af kommuner og virksomheder og med Teknologisk Institut som projektleder. Målet er at skabe innovative baderumsløsninger baseret på specifikke brugerbehov samt at afdække barrierer for implementering gennem en kortlægning af aktører og formidlingssystemet.

Nueva deltager i hele forløbet men har særligt fokus på en omfattende afdækning af brugerbehov og at bringe nye indsigter i spil i  udvikling af koncepter og produkter.

Resultatet er dels et samlet koncept for et fleksibelt baderum, som kan tilpasses den enkelte beboer og de fysiske behov. Derudover udvikler og afprøver parterne en række produkter og produktideer.

Se en opsamling af projektets resultater efter det første år i en folder (pdf) og læs et interview med projektpartneren fra Syddansk Universitet her.

Projektet er støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsens program for brugerdreven innovation.