Case: Omdan og gentænk de almene bomiljøer til nye behov

Omdan og gentænk de almene bomiljøer til nye behov

De ældre boliger står over for omfattende fysisk renovering. Byggeriet er nedslidt, og boliger og faciliteter er udtryk for en anden tids levevis og familiemønstre. Nueva leder udviklingsprojektet “Under samme tag” og samarbejder med bl.a. KAB om nye tilgange.

“Under samme tag” har til formål at udvikle nye bud på omdannelse og fornyelse af små familieboliger og fælles faciliteter i de ældre bebyggelser, så de kan rumme nutidige familieformer og moderne fællesskaber. Projektet arbejder derfor med to overordnede temaer: Nye boligtyper og nye hverdagsrum.

Læs om projektet, perspektiver for boligsektoren og de konkrete forslag på undersammetag.dk. Uddybende præsentationer kan downloades og printes her.

Projektet er udviklet og gennemført i tæt samarbejde med boligadministrator KAB, arkitekt Kirstine Brøgger Jensen og Primus Arkitekter. Nueva har været projektleder og ansvarlig for beboerinddragelse, facilitering og formidling af det samlede projekt.

Kontakt os gerne for oplæg om projektet eller mere information.

Projektet er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter – læs mere her.