Workshop om ny bibliotekspolitik

Nueva hjælper ledelsen på Albertslund Bibliotek med at udvikle og gennemføre workshops med medarbejderne om ideer, som skal føre til en ny fireårige bibliotekspolitik.

På to morgenworkshops arbejder biblioteket med ideer til produkter, servicer og kommunikationsinitiativer, som skal imødekomme nye og eksisterende brugere samt nye samarbejdsflader i kommunen.